Ilość wyświetleń: 11945

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych


Odsłuchaj

Powrót
Harmonogram odbioru odpadów

W załączeniu publikujemy Kalendarz wywozu odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości.

Firma obsługująca Gminę Klucze w zakresie wywozu odpadów komunalnych prosi o wystawianie pojemników oraz worków segreg. przed posesję w odległości nie większej niż 2 metry od drogi głównej  w dniu wywozów do godziny 6.00 rano.

U W A G A!

Do pojemników i worków nie należy wrzucać m.in. :
 ZIEMI, KAMIENI, PAPY, AZBESTU, GRUZU, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH.