Ilość wyświetleń: 182

KOLEJNE ŚRODKI NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ DLA GMINY KLUCZE


Odsłuchaj

Powrót
KOLEJNE ŚRODKI NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ DLA GMINY KLUCZE

Projekt Gminy Klucze pn. „Klucze do dobrej energii” został zgłoszony w naborze prowadzonym przez WFOŚiGW w Krakowie i otrzymał dotację w kwocie 84 651,00 zł ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Celem zadania jest podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Klucze w tematyce odnawialnych źródeł energii, możliwości ich wykorzystania oraz wpływu na poprawę jakości środowiska naturalnego i usprawnienie procesów gospodarowania zasobami naturalnymi. Efektem działań będzie również rozpowszechnienie wiedzy na temat potrzeby ograniczenia negatywnego wpływu działalności ludzkiej na środowisko naturalne, stanowiącej podstawę zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu dla dzieci z klas 6 i 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze zorganizowane zostaną warsztaty przybliżające temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Na podstawie doświadczeń uczniowie poznają praktyczną stronę technologii wykorzystywanej przy korzystaniu z OZE. Kolejne działanie będzie skierowane do seniorów z Gminy Klucze, którzy zostaną zaproszeni do udziału w konferencji dotyczącej odnawialnych źródeł energii, podczas której uczestnicy zostaną w sposób przystępny wprowadzeni w tematykę kluczową dla przyszłości naszej planety. Zaplanowano również stworzenie folderu w formie kompendium wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Dodatkowo w ramach zadania zorganizowany zostanie konkurs dla dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze na zaprojektowanie tytułowej strony folderu. Podsumowaniem projektu będzie event ekologiczny o zasięgu ponadlokalnym, który zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.