Ilość wyświetleń: 168

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016 – 2026


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Wójt Gminy Klucze dokonał oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016 – 2026, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. Ocena sporządzona przez wójta w dniu 15.05.2018 r. uzyskała pozytywną opinię Komitetu Rewitalizacji.

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016 – 2026 dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przekierowanie na BIP - kliknij tutaj