Ilość wyświetleń: 359

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI


Odsłuchaj

Powrót

W okresie 5 stycznia – 28 luty 2018 r. przeprowadzono otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór przebiegł zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

            W trakcie naboru wpłynęło 6 kandydatur na członków Komitetu Rewitalizacji reprezentujących według złożonej deklaracji, zgodnie z rozdz. II art. 2 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, następujące grupy: Radę Gminy Klucze; mieszkańców podobszarów rewitalizacji: Jaroszowiec, Zalesie Golczowskie, Klucze; przedsiębiorców.