Ilość wyświetleń: 348

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI


Odsłuchaj

Powrót

W dniach 6-20 września b.r. przeprowadzono otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór przebiegł zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W trakcie naboru nie wpłynęła żadna deklaracja, w związku z czym planuje się ogłoszenie kolejnego naboru uzupełniającego.