Ilość wyświetleń: 237

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych


Odsłuchaj

Powrót

12 kwietnia 2018

Załączniki:

  • RAPORT KOŃCOWY Z MONITORINGU GMINY KLUCZE,
  • Spis dokumentów, które były przedmiotem analizy podczas monitoringu
  • treść Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych