Ilość wyświetleń: 442

Piątka za segregację - KAMPANIA MŚiK!


Odsłuchaj

Powrót
Obraz- Piątka za segregację

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dotyczy ona Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów i jest skierowana zarówno do samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych. Kampanię wspiera również program edukacyjny dla dzieci.

Kampania Ministerstwa Środowiska nawiązuje do wprowadzonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. W ramach prowadzonych działań edukujemy, że dzięki odpowiedniej segregacji, więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi.

Hasło kampanii odnosi się do symbolicznego przybicia piątki – przyjaznego gestu wykonywanego przez dwie osoby na powitanie. Gest ten może być także traktowany jako akceptacja jakiegoś działania, potwierdzenie słuszności, racji czy radości z sukcesu. Celem kampanii jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski oraz prośrodowiskowe zaangażowanie odbiorców przejawiające się w umiejętności właściwej segregacji odpadów. Kampania ma też pokazać, że segregacja odpadów przynosi realne korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Motywem przewodnim kampanii „Piątka za segregację” jest 5 brand heroes: Wyszkłolony, Papa Pier, Plastika Metalica, El Bio i Zmieszko. Każdy z bohaterów Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz kolorystyki pojemników wprowadzonej w jego ramach:

    Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła,
    Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru,
    Plastika Metalika – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale,
    El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów BIO,
    Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do pojemników z napisem „zmieszane”.

Na potrzeby kampanii są przygotowywane spoty filmowe (dwa spoty 30-sekundowe i ich 15-sekundowe wersje skrócone), które będą pokazywać perypetie jej bohaterów. Filmy mają w przystępny sposób przedstawi różne aspekty segregacji odpadów, a także edukować i zachęca do zmiany postaw.

Kampania „Piątka za segregację” przewiduje też kampanię internetową, w tym emisję spotów na YouTube oraz współpracę z influencerami – YouTuberami i TikTokerami. W ramach projektu jest także prowadzona komunikacja z jednostkami samorządu terytorialnego i szkołami. Na potrzeby kampanii została również uzupełniona dedykowana strona internetowa: naszesmieci.pl. Główne działania będą realizowane do 15 listopada 2019 r.