Ilość wyświetleń: 636

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, regulamin PSZOK


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

Uchwała określająca  szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Klucze w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W załączniku do uchwały - regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.