Ilość wyświetleń: 481

Informacja o zmianie w zbiórce odpadów


Odsłuchaj

Powrót
Pojemniki do segregacji odpadów

14 czerwca 2017

Informacja dla mieszkańców gminy Klucze

Od 1 lipca 2017roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r., poz.19)  zmienia się sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Zmiana dotyczy metali i opakowań z metali, które dotychczas na terenie naszej gminy zbierane były jako frakcja odrębna w czerwonych workach.

Selektywnie będziemy zbierali więc:

1)    pojemnik i worek niebieski – odpady z  papieru tektury, opakowań papierowych i opakowań tekturowych,
2)    pojemnik i worek zielony – szkło i opakowania ze szkła,
3)    pojemnik i worek żółty – odpady z metali i opakowań metalowych , odpady tworzyw sztucznych i opakowania z tworzyw sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych,
4)    pojemnik i worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady.

Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.
Harmonogramy odbioru odpadów zostaną dostarczone Państwu do domów. Można je będzie również znaleźć na naszej stronie internetowej bądź też otrzymać w Urzędzie Gminy Klucze – pok.319.