Ilość wyświetleń: 26

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO PN.: „KIERUNEK OZE”


Odsłuchaj

Powrót
 WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO PN.: „KIERUNEK OZE”

Komisja Konkursowa w dniu 14.05.2023 r. wyłoniła laureatów Konkursu Plastycznego pn. „Klucze do dobrej energii” skierowanego do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Klucze.

Do konkursu zgłoszonych zostało w sumie 107 prac.

Poniżej podano oficjalne wyniki Konkursu:

  • Nagroda za zajęcie I miejsca – Marcel Drożyński, Szkoła Podstawowa w Ryczówku;
  • Nagroda za zajęcie II miejsca – Zuzanna Polak, Szkoła Podstawowa w Ryczówku
  • Nagroda za zajęcie III miejsca – Michalina Kocjan, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie

Wyróżnienia: Aleksandra Binek Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach, Paweł Opiłka Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, Natasza Dudek Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu.

Komisja Konkursowa zwraca uwagę na bardzo wysoki i wyrównany poziom wszystkich prac konkursowych. Wyłonienie laureatów oraz przyznanie wyróżnień było bardzo trudne i wymagało szczegółowego przeanalizowania. Przy wyborze sprawdzano zgodność pracy z Regulaminem Konkursu oraz oceniano związek pracy z tematem i celami konkursu, kompozycję pracy i estetykę jej wykonania oraz oryginalny pomysł i walory artystyczne.

Organizatorzy Konkursu pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za ich wkład włożony w przygotowanie prac konkursowych.

Konkurs Plastyczny pn.: „Kierunek OZE” był realizowany w ramach zadania pn. „Klucze do dobrej energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Celem konkursu było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jednocześnie informujemy, że uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i uczestników wyróżnionych odbędzie się podczas ekologicznego pikniku rodzinnego w niedzielę 9 czerwca 2024 r. na stadionie GLKS „Przemsza” Klucze o godz. 15.00.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.